Käyttösopimus ja ehdot 2017-08-22T17:44:28+00:00

Modeo.fi verkkopalvelun käyttösopimus

Tämä käyttäjäsopimus sisältää Modeo (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) Modeo.fi-verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään, rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta Käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Palveluntarjoajan yhteystiedot: Modeo Oy, Hämeentie 157, 00560 Helsinki, puhelin 0207 920 270, faksi 0207 920 271. Y-tunnus 2028267-4. Kotipaikka Helsinki.

Yritysnumeroihin soitettujen puheluiden voimassa olevat hinnat voit tarkistaa Viestintäviraston sivuilta.

Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle eikä niitä saa kopioida ilman kirjallista lupaa ellei kyseessä ole Modeon tuotteiden tai palveluiden esittely. Sivuilta kopioidun materiaalin käytön yhteydessä tulee olla mainita tietolähteestä esimerkiksi Modeo tai © Modeo Corporation. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun ja Palvelun tiedot esitetty sitoumuksetta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään.

Mikäli käyttäjä tilaa tuoteita tai pyytää lisätietoja yms. saa hän käyttäjätunnukset täyttämällä yhteystietolomakkeen, jolloin Palveluntarjoaja luo Käyttäjälle Tunnuksen Palvelun käyttöä varten. Näin käyttäjä rekisteröityy Modeo.fi verkkopalvelun käyttäjäksi. Tunnukset voi luoda ainoastaan luonnollinen henkilö tai oikeuskelvollinen yhteisö tai yritys joka on rekisteröity Suomeen. Tunnusten luominen on maksutonta. Palvelu tarjoaja voi halutessaan evätä tunnukset ja palvelun käytön.

Käyttäjän antamat tiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat rekisteröitymisen yhteydessä ovat yrityksillä: Yrityksen nimi, y-tunnus, käyttäjän etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite ja salasana. Henkilöasiakkailla käyttäjän etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite ja salasana. Palveluntarjoaja varaa oikeuden luovutaa tietoja yhtiön ulkopuolelle. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden luovuttaa Käyttäjää koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli Käyttäjä on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa vain, jos Käyttäjä on antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjällä on Palvelun kautta oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot tai muuttaa niitä.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Sopimus- ja toimitusehdot 15.11.2013
TARJOUS
Modeon uusien kalusteiden tarjous on voimassa Tarjouksessa mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 14 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Mikäli tarjous sisältää käytettyjä tuotteita niiden osalta tarjous on tehty sitoumuksetta.

Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat laskelmat ja muut asiakirjat ovat Modeon omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa tai Modeon vahingoksi eikä antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

TILAUS
Asiakkaan tilaus tulee sitovaksi, kun Modeo on vahvistanut sen. Mikäli Modeo on jo ehtinyt tehdä itseään sitovan tilauksen eteenpäin sopimustuotteista, tilauksen peruutus ja kaupan purku on tilauksen vahvistamisen jälkeen mahdollista vain, mikäli asiakas korvaa Modeolle 50 % tilauksen arvonlisäverollisesta kokonaisarvosta.

HINNAT
Verkkopalvelussa näkyvät hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa 24 %. Tarjouksen hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteistä johtuvat hinnanmuutokset otetaan käyttöön välittömästi muutosperusteen tultua voimaan.

Hinnoittelun perusteena käytetään toimituspäivänä voimassa olevia Modeo- hinnastoja, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

PAKKAUS
Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin.

TOIMITUSEHTO
Tavaran toimitusehto on vapaasti varastosta, ellei toisin ole sovittu. Modeo voi vakuuttaa tavaran asiakkaan lukuun veloittaen vakuutusmaksun.

TOIMITUSAIKA
Toimitusaika lasketaan sopimuksen päiväyksestä tai sen jälkeen olevasta päivästä, jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on annettu Modeolle. Asiakkaan muutospyynnöt ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja samalla on sovittava niiden vaikutus hintaan ja toimitusaikaan.

Toimitusajan muutospyyntö on tehtävä vähintään neljätoista (14) työpäivää ennen sovittua määräaikaa tai milloin toimitusaika on lyhyempi kuin neljätoista työpäivää, vähintään toimitusajan verran ennen aiottua toimituspäivämäärää. Mikäli toimitus siirtyy Modeosta riippumattomista syistä yli viikon sovitusta toimituspäivämäärästä veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointikustannukset 0,5% kaupan verollisesta loppusummasta.

Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu.

MAKSUEHTO
Maksuaika on 10 päivää netto laskun päiväyksestä. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutuslisä 12,00 €. (alv. 0%)

TAVARAN LUOVUTUS JA TARKASTAMINEN
Asiakkaan on toimitettaessa tarkastettava, että toimitus on sopimuksen mukainen ja tavara vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa virheen, on hänen reklamoitava siitä viipymättä Modeolle viimeistään 7 päivän kuluessa luovutuksesta. Kuljetusvahingon osalta on reklamaatio tehtävä rahtikirjaan.

TAKUU
Jos tuotteessa esiintyy materiaali- tai valmistusvikoja, se korjataan tai vaihdetaan vastaavaan tuotteeseen. Takuuaika normaaleissa toimisto- käyttöolosuhteissa työtuoleilla 3-5 vuotta ja muissa kalusteissa takuu on 3 vuotta toimituspäivästä lukien, ellei tarjouksessa muuta mainita. Takuu edellyttää käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista ja tuotteen asiallista käsittelyä ja varastointia. Takuu ei koske normaalia kulumista eikä kankaita, eikä työtuoleissa kaasujousta. Käytetyillä tuotteilla ei ole takuuta eikä vaihto- tai palautusoikeutta.

OMISTUSOIKEUS
Omistusoikeus toimitettuun tavaraan siirtyy asiakkaalle, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.

ASENNUS JA KANTOPALVELU
Tavaroiden asennus suoritetaan siitä erikseen sovittaessa. Kalusteiden sisäänkanto edellyttää, että purkupaikka sijaitsee vastaanottopaikan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan on huolehdittava, että tavarantoimituksen ja asennuksen aikana kulkutiet ovat vapaat. Mikäli tavarantoimitus viivästyy asiakkaasta johtuvista tekijöistä, Modeolla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukainen veloitus.

Huomaathan, että Itellan rahtikuljetuksella toimitetut kalusteet tuodaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Rahtikuljetus ei sisällä kalusteiden kantoa rakennukseen. Pakkausmateriaalit jäävät myös asiakkaan hoidettavaksi.

PALAUTUKSET
Tavaran palautusta ei hyväksytä, ellei palautuksesta ole etukäteen sovittu Modeon kanssa. Tavaraa, joka ei kuulu Modeon vakiomalleihin ja -väreihin ei voi palauttaa. Tuotteissa, joiden pintamateriaali on puuviilua saattaa tuotteiden kesken esiintyä luonnollisia värisävy- ja kuvioeroja. Nämä luonnonmateriaalien ominaisuudet eivät ole valmistusvirheitä, jotka oikeuttaisivat palautukseen. Käytetyillä tuotteilla ei ole takuuta eikä vaihto- tai palautusoikeutta.

REFERENSSIOIKEUS
Modeolla on oikeus kuvata valmiit kohteet, tuotteet sekä tuotetut palvelut omia viestinnällisiä tarkoituksia varten, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

VIIVÄSTYSTÄ KOSKEVA ILMOITUS
Modeon ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Jos tavaran toimitus viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä on Modeolla oikeus periä asiakkaalta varastointikustannukset toteutuneen mukaisesti viivästysajalta. Jos viivästys johtuu Modeon tuottamuksesta, asiakas voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen tavaran osalta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta Maksimikorvaus on 10 % tuotteen hankintahinnasta.

VÄLILLINEN VAHINKO
Modeo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

YLIVOIMAINEN ESTE
Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Modeo ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Modeolla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhde jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Modeon on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

ERIMIELISYYDET
Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Pidätämme oikeuden mallistoa koskeviin muutoksiin. Paino- ja näyttöteknisistä syistä värit saattavat poiketa todellisista sävyistä.

OTA YHTEYTTÄ

Vaihde:
0207 920 270

info(a)modeo.fi

Verkkokaupan asiakaspalvelu:
0207 920 260

verkkokauppa(a)modeo.fi

(0,0835 € / puh + 0,1669 € / min)
Modeo Oy ei saa tuloja puheluista

En ole botti